Правна информация

I/Правна информация и отказ от права

Издател

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS
Дружество с ограничена отговорност
Седалище: 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, France. С капитал от 22.987.907,85€
Търговски регистър: Nanterre 319 137 576

Директор Публикации

PIERRE FABRE DERMO-COSMETICS

Администратор
Mazarine Digital - дружество с ограничена отговорност - SAS - регистрирано в RCS Париж под номер: B 431 442 896.
Седалище: пл. Villaret de Joyeuse 75017 Париж, Франция - Телефон: +33 (0) 1 58 05 49 50 - Факс: +33 (0) 58 05 49 59.
За контакт с уеб администратори: digital.bg@pierre-fabre.com

Хостинг

Приемаща компания OVH,
SAS с капитал 10 069 020 Евро, регистриран на ул. Келерман 2 - 59100 Рубе - Франция,
под номер 537 407 926, разположен 2,
чийто централен офис се намира на ул. Келерман 2 - 59100 Рубе - Франция

Редактор

„Пиер Фабр Дермо- Козметик България” ЕООД
Седалище: бул. „България” №49, Бизнес Център Витоша, ет.6, гр. София 1404
Тел.: 02/ 803 43 00
Факс: 02/ 803 43 00
e-mail: office@avene.bg

Снимки кредит

Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Cabris - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJL/ Jupiterimages - E. MARTIN - H. MATCHVARIANI - R. MINSART - P. MENVILLE/ Digivision - T. MIZUNO - M. POLO - Self photo - SPENCER / Option Photo - P. STRUBE - Studio X.


ОСНОВНИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Тези основни правила и условия определят правилата за употреба на интернет страницата „ Дерматологични лаборатории Avène”, които Вие приемате при посещението си в сайта.

Ако не приемате тези правила и условия, моля напуснете сайта.

Ако сте непълнолетен, Вие може да посещавате сайта само в присъствие на вашите родители или настойници, които първо трябва да приемат посочените правила и условия.

Настоящите правила и условия могат да бъдат променяни по всяко време без предупреждение.

II – ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Този сайт се ръководи от законите на Франция.

Уебсайтът „Дерматологични лаборатории Avène”, който може да бъде посетен на https://www.eau-thermale-avene.com, (оттук и занапред наричан „сайт”) е достъпен за Вас при някои условия, с които трябва да се запознаете и съобразявате. Тези положения и условия за ползване са определени в настоящия документ.

Ползването и посещението на сайта са само за лична, и нетърговска употреба. Като цяло, Вие се задължавате да се въздържате от използване на целия или част от Сайта за незаконни цели (нарушаване на авторски права) или за цели, които са в разрез с настоящите правила и условия за ползване.

Посещавайки този сайт, Вие се съгласявате с правилата и условията за ползване от деня на Вашето посещение.
Цел на Сайта

Този сайт е създаден, за да Ви предостави информация относно „Дерматологични лаборатории Avènе” (новини, продукти и др.). Сайтът в никакъв случай не предоставя търговски предложения. Този сайт, без да има силата на договор, предоставя информация за „Дерматологични лаборатории Avènе” с цел описване на всички техни продукти, но не цели да предложи директна оферта за покупка на продукт или услуга (освен ако изрично не е упоменато).

Тъй като настоящият Сайт се актуализира, за да отрази всички дейности, то определена нова информация или съобщения могат да не бъдат вече валидни към момента на показването им или просто могат да са неактуални. „Дерматологични лаборатории Avènе” не могат да гарантират, че цялата информация или новини, представени в настоящия Сайт, са актуални, въпреки че се полагат всички грижи да се осигури актуализирането им.

РЕГИСТРАЦИЯ

Никаква регистрация не е изисква за посещаване на Сайта и Вие може да се запознаете с неговото съдържание.

Сайтът може да бъде призован да предостави лична информация, ако се изисква за идентифициране, свързване или в процедура за законови действия срещу индивид, който може да наруши или злоупотреби (нарочно или не) с правата на собственост на Сайта, други потребители на Сайта или всяко друго лице, което може да бъде засегнато от подобно действие.

Гаранция

„Дерматологични лаборатории Avènе” се задължават да предоставят съдържание на техния Сайт, което отговаря на действащите закони във Франция.

„Дерматологични лаборатории Avènе” поемат отговорност да не предоставят информация, нарушаваща правата на трета страна, или такава с насилствено, порнографско или клеветническо съдържание; да не поставя незаконно съдържание, в частност с расистско, ксенофобско или педофилско съдържание, както и всякаква информация, която може да накърни човешкото достойнство.

„Дерматологични лаборатории Avènе” не гарантират точността и пълнотата на информацията, представена в настоящия Сайт.

Документите, прикачени в електронен формат към този Сайт, са обект на няколко преглеждания, въпреки което те могат да съдържат грешки. Ако забележите грешки, чувствайте се свободни да се свържете с нас посредством формата за контакт и ние ще осъществим съответните корекции. Възможно е показаните текстове да са били обект на актуализиране между времето , в което сте ги видели и времето, в което се запознавате с тяхното съдържание. Ние не гарантираме в никакъв случай, че тази информация е точна, пълна и актуална.

Използване на Съветите показани в Сайта

В сайта Вие може да имате достъп до онлайн компютъризирани приложения за диагностика и наръчници за потребители, които включват препоръки за красота и здраве, така че Вие може да получите съвет в тези насоки.

Ползването им в никакъв случай не представлява прехвърляне на правата за собственост на Приложенията. Вие единствено притежавате потребителско право за тези Приложения, което не е ексклузивно и е само за лично ползване. В този ред на мисли, Вие не можете да копирате или възпроизвеждате част от или целите Приложения, по никакъв начин и на какъвто и да е носител, независимо дали съществуващ в момента или в бъдеще, нито да превеждате Приложенията на друг език или да приспособявате Приложенията по какъвто и да е начин.
„Дерматологични лаборатории Avènе” не могат да носят отговорност за директни или косвени последствия и/ или някаква повреда на Приложенията поради поява на дефект или действие на хакери. В допълнение, „Дерматологични лаборатории Avènе” не носят отговорност за постигане на резултат, а само с предоставянето на начин в лицето на дадените съвети.

Накрая, „Дерматологични лаборатории Avènе” не дават изрична или косвена гаранция и не поемат отговорност за употребата на този съвет или препоръчани продукти. Този съвет е предоставен само за информация и трябва да бъде потвърден от специалисти.

За допълнителна информация и/ или при съмнение, Вие може да ни пишете посредством формата за контакт (сложете линк към формата).
Отговорност

Въпреки че Сайтът е предприел нужните мерки за осигуряване на надеждността на информацията и предлаганите услуги в Сайта, той не може да бъде държан отговорен за грешки, пропуски, вируси или резултати, които да са следствие на лошата му употреба. Сайтът на практика е обвързан само със задължение на средство.

„Дерматологични лаборатории Avènе”, тяхното ръководство и служители не могат да бъдат отговорни за:
 • Повреда от всеки тип, в резултат на връзка към, достъп до или употреба на настоящия Сайт
 • Повреди, които директно или не, са в резултат на посещение на този Сайт или употреба на предоставената информация
 • Директни или косвени повреди, в резултат на употребата на настоящия Сайт, в частност, всяка оперативна, финансова или търговска загуба, или загуба на програми и данни във всяка информационна система, дори ако „Дерматологични лаборатории Avènе” са били информирани за потенциалната опасност от такива.

По-общо, „Дерматологични лаборатории Avènе” не предоставят никакви изрични или мълчаливи гаранции за част от или целия сайт.

Посетителите се задължават да не въвеждат по тяхна воля или неволно вируси или файлове от какъвто и да е тип, които могат да нарушат операциите на Сайта. В противен случай, те ще бъдат подведени под пълна отговорност.

„Дерматологични лаборатории Avènе” могат да предприемат законови действия срещу посетители, които не уважават гореспоменатото.

Потребителят заявява и гарантира, че той/ тя е напълно наясно с характеристиките и ограниченията на Интернет, в частност с условията на пренасяне на данни и информация през Интернет, които са само с относителна техническа надеждност; както и при гореспоменатия информационен пренос, преминаването през различни мрежи с различаващи се характеристики и технически капацитет могат да нарушат или предотвратят достъпа за определен период.

Сайтът се стреми да поддържа достъп до неговите страници 24 часа / 7дни в седмицата, но не е задължен по никакъв начин да гарантира гореспоменатия достъп. Ето защо може да възникне нарушение в достъпа до сайта, особено с цел поддръжка и актуализиране. „Дерматологични лаборатории Avènе” също си запазват правото по всяко време и без предварително известие да преустановят или дори да забранят достъпа до целия или част от настоящия Сайт, включително мястото за коментари и особено линковете към други сайтове. „Дерматологични лаборатории Avènе” по никакъв начин не могат да носят отговорност за някое нарушение или последствия, които могат да се случат в такъв момент, и които могат да повлияят на потребителя или на трета страна.

По никакъв начин Сайтът не може да бъде отговорен за загуба на данни или за тяхното нарушено съдържание и технически характеристики. Всяка информация или съвет, предоставени от Сайта, не могат да бъде интерпретирани като каквато и да е гаранция.

В допълнение, хипертекстовите линкове могат да ви преведат към външни сайтове менажирани от трети страни. „Дерматологични лаборатории Avènе” нямат никакъв контрол над тези уебсайтове и не дават никаква гаранция за наличната информация в тези сайтов, и не носят отговорност за тяхното съдържание. Вие единствени сте отговорни за всяка употреба на линк към друг уебсайт.

Права за интелектуална собственост

Цялото съдържание на настоящия Сайт и всеки от неговите елементи, взет самостоятелно (всички имена на продукти или означени търговски марки, архитектура, текстове, снимки, образи, илюстрации, т.н.) са ексклузивна собственост на „Дерматологични лаборатории Avènе” или техните доставчици на технически услуги и се подчиняват на френските и международните закони свързани с авторско право и още по-общо законите за интелектуалната собственост.

Обръщаме внимание на потребителите към факта, че тези снимки или отличителни знаци могат също да представляват обект на закона за интелектуална собственост.

Всички права за възпроизвеждане, репрезентация или публична комуникация са запазени, включително визуални, фотографски, иконографски или други изображения. Възпроизвеждането на целия настоящ сайт или част от него на електронна медия от всякакъв тип е официално забранено, освен ако директорът по публикациите не е изрично упълномощил обратното. Търговските марки и логата, използвани в настоящия Сайт, са регистрирани и всяко тяхно възпроизвеждане се счита за фалшифициране.

Всички потребителски права са запазени. По силата на член L.122-4 от Кодекса за интелектуална собственост, всяко възпроизвеждане или репродукция, които не са изрично позволени, било то на част или цяло, по какъвто и да е начин, ще бъдат считани за незаконни и за фалшификация, следователно с наказателна отговорност по силата на член L. 335-2 от Кодекса за интелектуална собственост.

Снимки: Anakena - P. BELAUD/Triaxe - C. BOSC - D. CABROL - N. CHAPMAN/Corbis - J. DAVID - B. HUGAND/ABM - V. LANCASTER - LIDJI/Jupiterimages - E. MARTIN – H. MATCHAVARIANI – R. MINSART - P. MENVILLE/Digivision – T. MIZUNO - M. POLO – Self photo - SPENCER/Option Photo - P. STRUBE – Studio X.

Лична информация

„Дерматологични лаборатории Avènе” не изискват обмен на лична информация от потребители (име, адрес, е-мейл, професия, т.н.). Въпреки това, с цел събиране на определена информация или за получаване на документи, Вие може да сте призовани да се регистрирате и да предоставите определена лична информация.

„Дерматологични лаборатории Avènе” Ви информират, че личната информация, която може да обмените онлайн е единствено за употреба от "" Дерматологични лаборатории Avène"" или някоя друга единица към PIERRE FABRE group и са отговорни за обработката и опазването й. Тази информация няма да се обменя с трети страни, други освен третите страни, които ръководят и поддържат Сайта и неговото съдържание.

„Дерматологични лаборатории Avènе” се задължават да вземат всичките им налични разумни мерки за защита на конфиденциалността на тази лична информация.

„Дерматологични лаборатории Avènе” Ви обръщат внимание към факта, че тяхната база данни, която може да съдържа тази информация, е била обект на деклариране пред Националната комисия по компютърна технология и свобода.(CNIL)

В допълнение, „Дерматологични лаборатории Avènе” Ви припомнят, че съгласно условията на Закона за компютърна технология и свободи от 6 януари 1978, Вие имате правото на достъп, модифициране, поправяне и изтриване на вашата лична информация. Вие може да упражните това право по всяко време като изпратите писмо на следния адрес:

Service informations/conseils
Pierre Fabre Dermo-cosmétique

BP 100 81506 LAVAUR CEDEX
Промяната ще бъде направена при първа възможност и най-късно до осем (8) работни дни от получаването на Вашата заявка.

Всеки път когато лична информация се изисква в сайта, законовите правила и условия за събирането и/или модифицирането на събраната информация ще бъдат изрично показани.

След като първо са получили Вашето съгласие, „Дерматологични лаборатории Avènе” може да ви изпратят директни оферти и информационни бюлетини по електронна поща.

Ако сте дали съгласие за получаване на оферти или информационни бюлетини, вие може да заявите желание за прекратяване на тази услуга или по начина описан по-горе или следвайки инструкциите изложени накрая на всяка електронна поща, която получавате.

Бисквитки

С цел събиране и статистическа обработка на информация (например за посещаване на сайта), подобряване на Вашата навигация (подобряване или развитие на оптимизацията на нашия сайт за специфичен браузър или дисплей/цвят) и поради защитни причини (например за установяването на произход на спам), ние може да съберем лична информация за променливите на Вашата среда посредством „бисквитки”.

Бисквитката е набор от данни изпратен от Вашия браузър чрез уеб сървър и съхранен на твърдия диск на Вашия компютър.Една или повече бисквитки може да бъдат поставени на твърдия диск на Вашия компютър анонимно (страниците, които сте посетили, датата и времето на посещението, и т.н.) Тези бисквитки не съдържат никаква лична информация или информация, която може да Ви идентифицира. Бисквитката не Ви идентифицира, а събира информация за вашето посещение в нашия Сайт. Бисквитките просто позволяват на Сайта да идентифицира частите от нашия бизнес, които са Ви интересни, за да можем да ви предоставим по-подходяща информация.

Вие може да откриете съществуването на тези бисквитки.

Вие също може да се противопоставите на тяхното съществуване и да ги откажете. За тази цел, можете да се противопоставите на запазването на бисквитки като изключите тази функция във Вашия браузър. (методите за това са посочени на уебсайта на CNIL).

Безопасност

Интернет е отворена мрежа. Ето защо „Дерматологични лаборатории Avènе” не могат да гарантират, че с тази информация няма да бъде злоупотребено от трети страни.

Линкове

„Дерматологични лаборатории Avènе” могат да предоставят линкове към други сайтове, които могат или не да принадлежат към PIERRE FABRE GROUP. Тези сайтове са независими от сайта на „Дерматологични лаборатории Avènе”.

„Дерматологични лаборатории Avènе” не редактират или контролират източниците и съдържанието на тези сайтове, или техните линкове към други сайтове.

Тези линкове към сайтове по никакъв начин не представляват одобрение или валидиране, или съгласие от страна на „Дерматологични лаборатории Avènе” със съдържанието на тези сайтове.

„Дерматологични лаборатории Avènе” следователно не носят отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, публикациите, бисквитките или другите обекти в тези сайтове или за всяка повреда, загуба, било то доказана или заявена, причинена от или във връзка с употребата на тази информация, услугите или наличните данни в тези сайтове.

Създаването на хипертекст линкове към Сайта изисква предварителното писмено разрешение от „Дерматологични лаборатории Avènе”. Всяка заявка за разрешение трябва да бъде изпратена до търговската марка посредством формата за контакт. Всяка неодобрена употреба представлява фалшификация, която може да бъде наказана по силата на закона.

Поле за коментар

Сайтът предоставя поле за коментари, налично за интернет потребителите, в което те могат да се свързват или да изпращат въпроси към:

Service informations/conseils Pierre Fabre Dermo-cosmétique
BP 100
81506 LAVAUR CEDEX

Всички написани съобщения в тези полета за коментар изразяват идеите на съответните им автори. Въпреки това, тъй като Сайтът е отговорен за съдържанието на тези полета, то управителите могат да изтрият или просто да не отговорят на съобщенията, които са осъждащи, незаконни или не в съответствие с представените Правила и условия за ползване.

Ето защо, участниците се съгласяват да не предават съдържание:
 • С прикрити рекламни цели;
 • С измама или неточност;
 • С нарушение на литературни, художествени, търговски, индустриални или на други трети страни права, като права за изображения и защита неприкосновеността на личния живот;
 • С обидни, клеветнически, расистски, ксенофобски, ревизионистски или накърняващи честта и репутацията на други;
 • С подбуждащи дискриминация, омраза към лице или група хора поради техния произход, етнос, националност, раса или специфична религия;
 • Застрашаващи човек или група от хора;
 • В ущърб на обществения ред, обект на граждански или криминални прояви или клевети; противоконституционални, екстремистски или от групи, забранени от закона; подтиквайки престъпно поведение, самоубийство, тероризъм или оправдаващи престъпления, терористични актове, военни престъпления или такива срещу човечеството; порнографски, противопоставящи се на добрия морал или нараняващи човешкото достойнство;
 • Допускащи трети страни директно или не да доставят пиратски софтуер, софтуерни серийни номера, софтуер за хакване или влизане в компютърни и телекомуникационни системи, и най-общо, всеки софтуер или друго средство, което може да накърни правата на другите, както и безопасността и защитата на лицата и активите;
 • Включващи вируси или всяко друго приложение, което може да разруши или повреди софтуер, компютърно оборудване или компютри, принадлежащи на Сайта или неговите потребители;
 • Представляващи верижни писма.

Потребителят се задължава да уважава имиджа и репутацията на Сайта и да не прави изявления и/или да участва в действия от всякакъв вид, които могат да накърнят Сайта. Сайтът запазва правото си да ограничи достъпа до полетата за коментари за ограничен период от време или окончателно, както и да изтрие информация и препратките към нея, ако то представлява нарушение на приложените закони, добрия морал и настоящите правила и условия за ползване, или за всяка друга свободно интерпретирана причина.

Сайтът запазва всички права относно публикуването на Вашите мнения или интернет сайтове в полетата за коментари, да ги променя, приспособява или превежда на всеки език, под всяка форма и във всяка медия, да ги запази онлайн или да ги изтрие по всяко време, без да е необходимо изискване за предварително Ви известие.

Разни

При положение, че настоящите Общи правила и условия за ползване станат невалидни или съдържат пропуски, въпросната разпоредба ще бъде заменена с друга, най-близка до нея по отношение на правното й тълкуване.

Ако вие не сте удовлетворени с целия настоящ Сайт или част от него, неговото поле за коментар, или ако не сте съгласни с настоящите Общи Правила и Условия за Ползване, единственото действие, което може да предприемете, е да прекратите посещението си в Сайта.

Вашето посещение или цялостно ползване на Сайта означава, че сте запознати с Общите Правила и Условия за Ползване, както и че изцяло приемате гореспоменатите правила и условия.

Настоящите Общи Правила и Условия за Ползване се ръководят от и се интерпретират в съответствие с френското законодателство.

За каквито и да е въпроси, отнасящи се до настоящите Общи Правила и Условия за Ползване, или за въпрос, коментар в Сайта или неговите полета за коментар, свържете се с нас посредством формата за контакт.

Приложимо право и съответна юрисдикция

Настоящите общи правила и условия са под ръководството на френското законодателство. При липсата на уреждане по взаимно съгласие, Съдът в Нантер ще има единствената юрисдикция над всеки спор, било то свързан или не с Общите Правила и Условия за Ползване.

Laboratoires dermatologiques Avène
Дружество с ограничена отговорност с капитал 38 250 €
Седалище: 45 Place Abel Gance, 92100 Boulogne, France
Тел: 33 (0)5 63 58 88 00
Търговски регистър: 403 269 483
Номер във вътрешен регистър по ДДС: FR 17 403 269 483

и неговият филил в България

„Пиер Фабр Дермо- Козметик България” ЕООД
Седалище: бул. „България” №49, Бизнес Център Витоша, ет.6, гр. София 1404
Тел.: 02/ 803 43 00
Факс: 02/ 803 43 00
e-mail: office@avene.bg


 
Изпрати по е-мейл

Протичащо търсене

Нужно е вписване

Трябва да се впишете във Вашия Avène профил, за да запазите информацията.


Впишете се или създайте профил

You can't post more than one comment on a product

Направете коментар

* Задължителни полета

Моята регистрация

-Ден
-Месец
-Година

Всички марки на групата Pierre Fabre:

*Задължителни полета

Благодарим Ви за споделеното мнение!

Вашият коментар е в процес на одобрение от администраторите и ще бъде публикуван веднага след одобрение.