Меню

ВСИЧКО,
КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ОКЕАНИТЕ

ОПАЗЕТЕ ОКЕАНИТЕ СЕГА, ЗА НАШЕТО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ.

Вълните, морската шир, голямото синьо ... толкова много изрази за нашите океани. Те представляват 2/3 от нашата планета.
От тях зависи оцеляването на много популации и видове. Но зад тяхната непокътната красота се крие друга реалност: тяхното равновесие е застрашено.

КОЖАТА СИ ЗАЩИТИ, ОКЕАНА ПРЕДПАЗИ

Eau Thermale Avène се ангажира да ви осигури най-добрата слънцезащита, като същевременнно сведе до минимум влиянието на продуктите върху околната среда.

Контекст и ключови цифри

Океаните подслоняват най-големия дял от живота на планетата, те са неговата люлка също и регулират основните елементи на климатичното равновесие.

Контекст и ключови цифри

НО ТОЗИ СВЕТОВЕН БЯЛ ДРОБ ДНЕС НА ПЪТ ДА БЪДЕ ЗАДУШЕН :

1 - Глобално затопляне
2 - Повишаване нивото на водите (+19 см през XX-ти век).
3 - Увеличаване на окисляването (намаляване на рН на водата) grandissante
4 - Не биоразградимо замърсяване (въглеводороди, пластмаси, радиоактивни отпадъци).
5 - Изчерпване на кислорода
*.

Тези щети са довели до изчезване на някои видове.

Контекст и ключови цифри

Спасете
коралите

Коралите имат централна роля в морската екосистема. Те представляват :
- Източник на храна и естествена среда за много растения, бактерии и риби.
- Защита на почвите и крайбрежията от отток и / или ерозия.
- Издържливост на урагани или цунами.

Коралите са жизненоважна връзка за оцеляването на морските екосистеми.

Разпръснати в различни морета и дълбини по света, коралите могат да живеят хиляди години.

Но ...

Научете повече Pur Projet

НАШАТА ХАРТА ЗА ФОРМУЛИ- РАНЕ

Повече от семпла слънцезащита, слънцезащитните продукти Eau Thermale Avène отговарят на две основни цели : защита на кожата и респект към околната среда.* * Оранжева серия SPF 50+

НАШАТА ХАРТА ЗА ФОРМУЛИ- РАНЕ

__ЗА __
ВАШАТА КОЖА...

- 4 слънцезащитни филтри: намален брой и концентрация за оптимална кожна толерантност.
- Широкоспектърна UVB-UVA защита.
- Много висока ДНК защита.
- Доказана фотостабилност, дълготрайна защита във времето.

НАШАТА ХАРТА ЗА ФОРМУЛИ- РАНЕ

ЗА ОКЕАНА...

- 4 слънцезащитни филтри: намалeн броя и концентрация, за да се ограничи въздействието върху морската среда.
- Строго подбрани съставки, което прави нашите формули по-добре биоразградими * и по-трудни за усвояване от морските организми **.

* Без силикони.
** Без водоразтворими филтри.

Нова OPEN/STOP система

Още по-ангажирани

"Океаните са в опасност. Всички сме наясно с тази реалност, но понякога се чувстваме безсилни пред сериозността на проблема.", обяснява маркетинговият директор на Eau Thermale Avène.

Заради това ние създадохме новата OPEN/STOP система, по-практична за вас в ежедневневието и по-щадяща за околната среда. Това гарантира по-добро бъдеще за следващите поколения.

ПРАКТИЧЕН. ПРИЯТЕН ЗА УПОТРЕБА. ПРИРОДОСЪОБРАЗЕН.
Благодарение на новата OPEN/STOP система, накрайникът на спрея се прибира.

ОТВАРЯНЕ: завъртане и накрайникът се показва.
ЗАТВАРЯНЕ: заъртане и накрайникът е затворен.

ПРЕДИМСТВА НА ПЛАЖА!
1. По-практичен и по-лесен за употреба продукт: накрайникът е винаги чист и приятен за употреба.
2. По-природосъобразна система: вече няма риск да загубите капачето в природата.

Разберете повече за Спрей 50+ Разберете повече за Спрей 50+ за деца

ПРОЕКТЪТ PUR PROJET

Проект с мисия за регенериране на морските екосистеми в Индонезия с помощта на местните общности.

ПРОЕКТЪТ PUR PROJET

Logo Pur Projet

Кои са те ?
Социално предприятие, което помага на компаниите да възстановят екосистемите, от които зависят.

Eau Thermale Avène подпомага проекта Pejarakan, разположен в северозападната част на остров Бали, Индонезия.

Защо такъв проект ?
Само преди няколко години, тези морски легла са умирали, вследствие на повишаващи се температури, на риболов с цианид и динамит, а в последно време и заради опустошителните ефекти на климатичния феномен El Niño.

Каква е целта ?
Проектът Pajarakan позволява:
- Създаване и възстановяване на кораловите рифове.
- Устойчиво развитие на аквакултурата на коралите.
- Привличане на местната популация.

ПРОЕКТЪТ PUR PROJET

Равносметка на предприетите действия

Pur Project и Eau Thermalе Avène работят заедно за изграждането на изкуствен риф, където ще бъдат трансплантирани коралови фрагменти.

В края на 2017 :
1855 корала
бяха засадени в изкуствения риф.

97%
е много окуражаващият процент на оцелели.

2 до 3 гмуркания седмично
осъществени от екипа на Покмаста, за да гарантира правилното развитие на коралите.

Първите структури,
веднъж инсталирани, възвръщат морската фауна.

ПРОЕКТЪТ PUR PROJET

Eau Thermale Avène се свързва с Pur Projet покрай социо-екологична програма в Индонезия. Заедно работят за опазване на морската екосистема в селото Pajarakan, с помощта на местното население.

За да бъде успешна мисията, екипът на място Pokmasta, е обучен да се гмурка и да разпознава коралите и морските видове, както и да почиства под водата.

По-общо казано, месните общности са чувствителни на тема опазване на морското дъно. Това също така позволява развитие на трайна туристическа инфраструктура и създаване на работни места.

Екипът на Pokmasta изгражда метални конструкции, върху които трансплантират коралови фрагменти.

За да се предотврати замърсяване, коралите, добавени към металната конструкция, са такива, които нямат никакви признаци на заболяване. Само отделените корали се събират, никои не се откъсват директно от естествен коралов риф.

Коралите се събират в тъкани кошници и се транспортират до седалището на проекта с лодка. Коралът може да оцелее извън водата няколко часа, като се покрива с тънък слой слуз.

Металните конструкции са разположени на дълбочина от три до седем метра, на площ от един хектар, на двеста метра от брега.

Част от изкуствения риф се изгражда с технологията BIOROCK. Тя включва пропускане на слаб ток през металните конструкции, за да се стимулира отлагането на минерали, които естествено присъстват в морската вода. Този слой след това осигурява повърхност, благоприятна за растежа на коралите.

Други конструкции са изградени с метални рамки, напълнени с варовик. Коралите се прикрепят с помощта на "нокти", забити в камъка.

Цел до края на 2018г. е са бъдат инсталирани 21 метални конструкции: 8 Biorock и 13 неелектрически.

Бъдете отговорни

От избора на суровини до готовия продукт, нашите слънцезащитни продукти имат двойно предназначение : защита на Човека и респект към обкръжаващата го среда.

Бъдете отговорни

Стриктно подбрани съставки

Нашите продукти са разработени със съставки, подбрани заради тяхната ефикасност и безопасност.

Бъдете отговорни

Формули под строго
наблюдение

Те се проверяват стриктно, за да отговарят на критериите за качество, производителност и безопасност за употреба.

- Тестове за толерантност под дерматологичен контрол и от специалисти по токсикология.
- Доказана ефикасност, от множество клинични проучвания.

Бъдете отговорни

Ограничено влияние върху околната среда

От 2009 г., Eau Thermale Avène проучва, определя количествено и поставя цели за по-добро съхраняване, за опазнаване на ресурсите ни.

Този доброволен подход се изразява в:
- Намалена консумация на вода (-40%),
- Намалени емисии на CO2 (-700 тона CO2)
- Намалена консумация на електроенергия (-27%),
- 100% зелена електроенергия,
- Възстановяване на отпадъците> 90%

Бъдете отговорни

Групиране на ресурсите, за намаляване на замърсяването.

Нашето желание да подобрим въглеродния отпечатък не се ограничава само до нашите производствени процеси ...

Оптимизирането на нашите доставки елиминира 5.7 тона СО2 в атмосферата.

Бъдете отговорни

Продължение на нашите грижи

Нашата мисия не приключва с пускане на продуктите на пазара.

Нашият отдел "Козметовижиланс" гарантира наблюдение на продуктите и след пускането им за продажба.

Нашият подход Skin Protect Ocean Respect

Да предприемем действия днес,
за бъдещето

Екологичен подход с дългосрочен ангажимент. Слънцезащитните продукти са от значение за общественото здраве, а същевременно и за околната среда.

Поради това сме ангажирани с това двойно предизвикателство: да предложим оптимална UVB-UVA защита, като същевременно минимизираме нашето въздействие върху околната среда.

Нашият подход Skin Protect Ocean Respect

« ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СМЕ КАКВО СЕ СЛУЧВА ПОД ПОВЪРХНОСТТА НА НАШИТЕ ОКЕАНИ ТОЛКОВА, КОЛКОТО И ЗА ТОВА КАКВО СЕ СЛУЧВА НА ПОВЪРХНОСТТА НА КОЖАТА ВИ...»

Нашият подход Skin Protect Ocean Respect

Отговорна марка

От суровините до готовия продукт, от формулирането до опаковането, нашите слънцезащитни продукти отговарят на най-високите стандарти за качество, ефикасност и безопасност.

В какво се изразява това ?
- Стриктана селекция на съставки, избрани заради тяхната безопасност и ефикасност.
- Тестове за ефикасност и толерантност под дерматологичен контрол.
- Доброволен подход за намаляване на екологичния отпечатък.
- Групиране на транспорта за намаляване на замърсяването.
- Постмаркетингово проследяване на продуктите на пазара, от нашия отдел "Козметовижиланс".

Накратко, това са инициативи, които помагат за опазването на човечеството и околната среда.

Нашият подход Skin Protect Ocean Respect

От 2013 г., Eau Thermale Avène създава ексклузивно и дългосрочно партньорство с Европейската фондация за борба с рака на кожата, подкрепяйки действията й в борбата срещу рака на кожата.

Ето защо подкрепяме:
- Проект Sun Pass : образователни проекти в училищата и детските заведения.
- Проектът "Клас" : обучение на лекари и дерматолози за изследване, диагностика и лечение на меланом.

Ние проектираме образователни инструменти:
- Брошури и плакати за вредните въздействия на Слънцето и правилните навици, които трябва да се усвоят.
- Игрови паспорти разпространявани в аптеки.

Научете повече за ESCF

Нашият подход Skin Protect Ocean Respect

PUR PROJET

Защото коралите са в основата на океаните..
В партньорство с Pur Projet за социално-екологична програма за възстановяване на коралите и защита на морската екосистема.
Този проект е базиран в Индонезия и ни позволява да:

- Създаваме и възстановяваме кораловите рифове.
- Разработваме устойчива аквакултура на коралите.
- Привличаме местното население.

Научете повече Pur Projet

UV индекс

Скала за измерване на риска от UV лъчение…

UV индексът изразява интензивността на ултравиолетовото лъчение, когато достигне земната повърхност.

Колкото по-висок е индексът на UV, толкова по-голям е рискът от кожни и очни лезии.

Той варира, в зависимост от следните фактори :

- Позицията на слънцето : колкото по-високо е Слънцето, толкова по-силно е лъчението. Това варира през целия ден, като най-интензивно е между 11 и 16ч, което наричаме "обедно слънце".
- Надморска Височина : с увеличаването на надморската височина се увеличава и лъчението.
- Географска Ширина : с доближаване до Екватора се увеличава и степента на лъчение .
- Облачно покритие : колкото по-малка е неговата плътност, толкова по-голям е интензивнзитетът на лъчението.
- Отражение : интензитетът на UV лъчите зависи от съответната повърхност, върху която се отразяват, което подчертава колко опасни са те.
Трева: 3% от UV лъчите се отразяват.
Вода: 5% до 20%.
Пясък: 15%.
Сняг: 70%.
Лед: 90%.

UV индекс ?

Грешка в локализацията

Logo Spor

Двойна ангажираност

Да предложим оптимална UVB-UVA защита, докато сведем до минимум влиянието върху околната среда.

ВСИЧКО,
КОЕТО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ
ЗА СЛЪНЦЕТО

ОПОЗНАЙТЕ ГО, ЗА ДА МУ СЕ НАСЛАДИТЕ

Слънцето е звездата, която осигурява енергия за живот на Земята. То излъчва светлина, повишава настроението Ви и е синоним на щастие, почивка и забавление.
Но също така може да бъде опасно и вредно за вашия организъм.

Изпрати по е-мейл

Всяка кожа има специфични нужди,
открийте Вашия ритуал за грижа Eau Thermale Avène.

Започнете сега
  • Препоръчани продукти, за състоянието на Вашата кожа
  • Достъп до Вашите предпочитани продукти и коментари
  • Регистрирайте Вашите покупки, за да възнаградим Вашата лоялност
Регистрирайте се сега

Протичащо търсене

Нужно е вписване

Трябва да се впишете във Вашия Avène профил, за да запазите информацията.


Впишете се или създайте профил

Направете коментар

Моята регистрация

-Ден
-Месец
-Година

Всички марки на групата Pierre Fabre:

*Задължителни полета

Благодарим Ви за споделеното мнение!

Вашият коментар е в процес на одобрение от администраторите и ще бъде публикуван веднага след одобрение.