ПРАВНИ ИЗВЕСТИЯ НА УЕБСАЙТА НА LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

Редактор

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

Опростено акционерно дружество с капитал от 22 987 907,05 EUR
Със седалище на адрес 45 Place Abel Gance - 92100 BOULOGNE
RCS (номер в търговския регистър) Nanterre 319 137 576
ДДС номер за ЕС: FR42319137576
Email: contact.avene@pierre-fabre.com; Телефон: +33 (0) 5 63 58 88 00

 

Издател

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 
Разработчик

SMILE
Опростено акционерно дружество с капитал от 814 314,88 EUR
20 Rue des Jardins 
92600 Asniers sur seine
RCS (номер в търговския регистър) Nanterre 378 615 363

 

Хостинг

PLATFORM.SH
Опростено акционерно дружество с капитал от 510 757 EUR
131 Boulevard de Sébastopol
75002 Париж, Франция
RCS (номер в търговския регистър) Paris B 521 496 059
Email: customercare@platform.sh; Телефон: +33 (0) 1 40 09 30 00

 

Кредит

Дизайн: WIDE 
Концепция, съдържание, снимки/видеоклипове: PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УЕБСАЙТА НА LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE

 

ЧЛЕН 1 - ЦЕЛ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Целта на настоящите общи условия за ползване (наричани по-нататък "ОУ") е да определят условията за ползване и достъп до Уебсайта, принадлежащ на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE® (наричан по-нататък "LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE"), търговска марка, собственост на PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE (наричан по-нататък "PFDC"), за които се счита, че потребителите (наричани по-нататък "Потребители") приемат само с посещението на този Уебсайт. 

Ако Потребителите не желаят да приемат тези условия, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE ги моли да напуснат Уебсайта.
 
ОУ се подчиняват на френското законодателство и могат да бъдат променяни по всяко време и без предизвестие. Уебсайтът трябва да се използва и консултира единствено за лични, нетърговски цели.
 
Като цяло на Потребителя е забранено да използва целия Уебсайт или част от него за цели, които са незаконни (авторско право) или забранени от настоящите ОУ.
 
С посещението си на Уебсайта Потребителят се съгласява да спазва ОУ, както са изложени към датата на посещението.
 
ОУ се прилагат за всеки Потребител, който посещава Уебсайта.

 

ЧЛЕН 2 - ОПИСАНИЕ НА УЕБСАЙТА

Уебсайтът е достъпен само онлайн на следния адрес: 
https://www.eau-thermale-avene.fr и само за Потребители, пребиваващи в метрополията Франция (включително Корсика).
 
Уебсайтът е създаден, за да ви предоставя информация за LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE (описания на продукти, съвети, конкурси, бюлетини и т.н.), както и да представя всички гами на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. По-специално, Уебсайтът предоставя недоговорна информация за LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE с постоянната цел да опише всички свои продукти, но без да желае да предложи директна покупка на продукт или услуга (освен ако изрично не е посочено друго) (наричани по-долу "Услуги").
 
Ако не сте навършили шестнадесет (16) години, от вас се изисква да декларирате, че сте получили разрешение от вашите родители или законни представители, преди да предоставите на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE вашите лични данни за достъп до Уебсайта и за получаване на съобщения, изпратени от LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE.
 
Уебсайтът се финансира изцяло от PFDC. Уебсайтът не представлява договорна оферта и не приветства никаква форма на реклама. 
 
Доколкото Уебсайтът се актуализира, като се вземат предвид всички дейности, може да се случи така, че определена нова информация, Услуги или съобщения да не са валидни към момента на разпространението им или просто да са остарели. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не може да гарантира, въпреки че полага всички усилия за това, че цялата информация и Услуги, налични на Уебсайта, са напълно актуални.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не гарантира точността и пълнотата на информацията и Услугите, съдържащи се на Уебсайта. LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE ще направи необходимите корекции. Освен това е възможно предоставената информация и Услуги да са били актуализирани между момента, в който Потребителите са ги разгледали, и момента, в който са се запознали с тях. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не гарантира по никакъв начин, че тази информация и тези Услуги са точни, пълни и актуални.
 
Използването на Уебсайта е отговорност единствено и изцяло на Потребителя. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не може да носи отговорност за каквито и да било резултати в резултат на използването на Уебсайта.
 
Освен ако изрично не е предвидено друго, всяка нова функция, която подобрява или увеличава една или повече съществуващи услуги, или всяка нова услуга, стартирана от LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, ще бъде предмет на ОУ.
Потребителите приемат, че Услугата им се предоставя "във вида, в който е". Потребителите се задължават да използват Уебсайта в съответствие с целите, описани в ОУ, да не използват Уебсайта по начин, различен от предназначението му, и да не се опитват да пренасочват Потребителите към друга услуга.


ЧЛЕН 3 - УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО УЕБСАЙТА

3.1. За да получи достъп до Уебсайта, Потребителят трябва да разполага с хардуер и софтуер, необходими за използване на интернет. За да получи достъп до Уебсайта от компютър, таблет или мобилен телефон (наричан по-долу "Устройство"), Потребителят трябва да има подходящ високоскоростен достъп до интернет или абонамент за пренос на данни, който позволява достъп до интернет от компютър/таблет/съвместим мобилен телефон, като например: смартфон (IOS, Android), WAP връзка, Wi-Fi и/или 3G/4G.
 
Потребителят потвърждава, че условията на договора с неговия интернет/мобилен оператор ще продължат да се прилагат при използването на Уебсайта. Потребителят поема сам всички разходи, които могат да бъдат поискани от оператора, свързани с достъпа до услуги за интернет връзка, Wi-Fi, WAP и/или 3G/4G, за да използва Уебсайта.
Когато използва Уебсайта, Потребителят се съгласява да не се намесва в правилното функциониране на Уебсайта, сървърите, мрежите и/или да променя, адаптира, хаква Уебсайта и/или да модифицира приложение или уебсайт на трета страна, за да създаде объркване по отношение на връзката с Уебсайта.
 
Потребителят е наясно с ограниченията и пределите на интернет и телекомуникационните мрежи и затова се задължава да:
• да защити своето устройство от всякаква форма на вируси, опити за проникване, неоторизиран достъп и/или използване от трети страни; • да осигури условията за инсталиране, експлоатация и поддръжка на своето устройство, необходими за правилното функциониране на Уебсайта.

 
3. 2. ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки Уебсайта, Потребителите се съгласяват да не
• използват Уебсайта и Услугите, за да се занимават с политика, пропаганда или прозелитизъм; • използват Уебсайта по начин, различен от предназначението му; • извършват незаконни дейности, по-специално нарушаване на авторските права върху снимки, изображения, текстове, видеоклипове и др; • да рекламират или подтикват други Потребители да използват други услуги, независимо дали са конкурентни или не; • по какъвто и да е начин да възпрепятатват функционирането на Уебсайта; • нарушават законите за интелектуална собственост; • нарушават приложимите закони и разпоредби.
 
На Потребителите е забранено да осъществяват:
• изтегляне, изпращане, включително изпращане по електронна поща или разпространяване по какъвто и да е друг начин на съдържание, което е незаконно, вредно, заплашително, обидно, представляващо тормоз, клеветническо, вулгарно, неприлично, застрашаващо личния живот на другите, изпълнено с омраза, расистко или по друг начин неприемливо; • консултиране, показване, изтегляне, предаване на каквото и да е съдържание, което би било в противоречие с действащите закони на страната, в която се посещава Уебсайтът, и по-специално по отношение на интелектуалната собственост; • опити да заблуждават други Потребители, като приемат името или фирменото наименование на други хора и по-конкретно като се представят за служители или партньори на PFDC и LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, модератори, гидове или хостове; • изтегляне, показване, изпращане по електронна поща или разпространяване по какъвто и да е друг начин на каквото и да е съдържание, включително компютърни вируси или друг код, файл или програма, предназначени за прекъсване, унищожаване или ограничаване на функционалността на компютърен софтуер или телекомуникационен инструмент (този списък в никакъв случай не е изчерпателен); • изтегляне, показване, изпращане по електронна поща или разпространение по какъвто и да е друг начин на съдържание, което нарушава патент, търговска марка, производствена тайна, права върху интелектуална собственост или други авторски права (наричани по-долу общо "права") на трети страни; • прекъсване на нормалния ход на диалога, ускоряване на темпото на превъртане на екрана, така че Потребителите да не могат да проследят и напишат своя диалог или да извършат каквото и да е действие с подобен разрушителен ефект, възпрепятстващ способността на Потребителите да общуват в реално време; • намеса във или нарушаване на работата на Услугата, сървърите, мрежите, свързани с Услугата, или отказ да спазват изискваните условия, процедури, общи правила или регулаторни разпоредби, приложими към мрежите, свързани с Услугата; • тормоз по какъвто и да е начин над друг или над няколко други Потребители; • събиране и съхраняване на лични данни и идентификационни данни, свързани с други Потребители.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE или всяко лице или организация, определени от LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, ще имат право да изтриват или премахват всяко съдържание, което нарушава условията на тези условия и/или действащите разпоредби и/или всяко съдържание, което е неуместно по какъвто и да е друг начин.
Потребителите също така признават, че трябва да проявяват добра преценка и да поемат всички свързани с това рискове при използването на Услугата и Уебсайта.

 
ЧЛЕН 4 - ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СЕ НА УЕБСАЙТА

4.1. Информация за продукти и услуги
Освен ако не е посочено друго, продуктите и услугите, представени на Уебсайта, представляват общо представяне на продуктовата гама на LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Тази информация се предоставя само за информационни и извъндоговорни цели.
 
4.2. Използване на съветите, предоставени на Уебсайта
Информацията се предоставя на Потребителите на Уебсайта. Тази разпоредба не засяга прехвърлянето на правото на собственост, свързано с информацията. Потребителите получават само лиценз за консултиране и използване на тази информация неексклузивно и за лична употреба. В този смисъл на Потребителите се забранява да копират или възпроизвеждат цялата информация или част от нея по какъвто и да е начин и на какъвто и да е съществуващ или бъдещ носител, както и да превеждат информацията на друг език и да я адаптират.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не може да носи отговорност за последиците, преки или косвени, и/или за всякакви щети, причинени в резултат на дефектна или хакната информация. В допълнение ,задължението на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE се отнася до средствата, а не до резултата по отношение на информацията и съветите, които ще бъдат предоставени на Потребителите.
И в заключение, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не предоставя никакви изрични или подразбиращи се гаранции и не поема никаква отговорност за използването на тази информация или съвети. Те се предоставят само с информационна цел.
За всякаква допълнителна информация можете да пишете на следния адрес:
На email: contact.avene@pierre-fabre.com  По пощата: LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE "Les Cauquillous" 81506 LAVAUR, FRANCE CEDEX

 

ЧЛЕН 5 - ПУБЛИКУВАНЕ НА ОНЛАЙН РЕЦЕНЗИИ И ОЦЕНКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Уебсайтът позволява на Потребителите да се идентифицират и да използват онлайн услугата за оценяване и рецензиране, за да публикуват оценки или рецензии (наричани по-долу "оценки/рецензии") за продукти на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. На служителите на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC или на някое от нейните дъщерни дружества е забранено да подават оценки/рецензии на Уебсайта.

Всеки Потребител е отговорен за своята Оценка/Рецензия. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не може да носи отговорност пред никое лице за оценките/рецензиите, оставени от даден Потребител.

5.1. Условия за подаване на оценка(и)/рецензия(и)
С публикуването на Оценка или Рецензия на Уебсайта, Потребителите декларират и гарантират:
• че неговите/нейните Оценка(и)/Рецензия(и) са в съответствие с Условията за ползване и са в съответствие с действащите законови и регулаторни разпоредби; • че те са авторите на Оценката(ите)/Рецензията(ите), че не се представят за друго лице и че не използват фалшив email адрес или не заблуждават погрешно за произхода на своите Оценка(и)/Рецензия(и); • че техните Оценка(и)/Рецензия(и) са тяхно оригинално произведение и не нарушават правата на интелектуална собственост на трети страни; • че цялото публикувано съдържание е точно и прецизно.

Освен това Потребителите декларират и гарантират, че няма да изпращат никакво съдържание:
• което вероятно може да ги идентифицира (Потребителите не използват пълното си име, а само първото си име или "псевдоним"); • съдържащо информация (включително цени) за конкуренти на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE или техни продукти (включително други производители и/или дистрибутори и/или доставчици на козметични продукти и продукти, свързани с красотата/здравето на косата); • което не е свързано с оценяване на продуктите на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, представени на Уебсайта; • за което получават компенсация от трета страна под каквато и да е форма; • може да се счита за реклама, промоционален материал или друга форма на реклама; • съдържащо препратки към други уебсайтове, URL адреси, имейл адреси, информация за контакт или телефонни номера; • съдържащо компютърен вирус или каквато и да е друга потенциално разрушителна или увреждаща компютърна програма или файл, или инструкции за създаване на такъв вирус, програма или файл.
• което е клеветническо, заплашващо, обидно, злонамерено, подбуждащо към насилие или омраза, вулгарно, неприлично, нарушаващо правото на личен живот или правата на изображения, или неподходящо по какъвто и да е начин; • което се състои в получаване или предоставяне на диагнози или съвети, свързани с медицински, психологически, правни, финансови и други проблеми.

5.2. Управление, публикуване и промяна на Оценки и Рецензии
•  характеристики на управлението
• преди всяка публикация на AVENEDERMATOLOGICAL LABORATORES.
• в срок от два (2) месеца от датата на подаване от страна на Потребителя.
• Отказ за публикуване

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE си запазва правото на отказ да публикува оценки/рецензии, за които по свое усмотрение счита, че нарушават условията, посочени в член I.

Освен това LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE си запазва правото да не публикува:
• дублиращо се съдържание; • рецензии, написани на език, различен от този на Уебсайта; • всяко съдържание, което е неразбираемо (по-специално съдържание със случайни символи и поредица от думи).

• Публикувани Оценки/Рецензии

Публикуваните след модериране Оценки/Рецензии ще бъдат видими на Уебсайта за период от три (3) години. В края на този период Оценките/Рецензиите се съхраняват от LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE за период от три (3) години.
Оценките/Рецензиите, предоставени от Потребителя, няма да бъдат променяни.

5.3 Интелектуална собственост
За всички Оценки/Рецензии, които Потребителите подават на Уебсайта, Потребителите предоставят на PFDC и неговите филиали и на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE безплатен, неотменим, неизключителен лиценз за целия свят и за период от три (3) години от публикуването на Оценката/Рецензията, да възпроизвеждат, представят, използват, копират, променят, адаптират, превеждат, създават производни, интегрират в други произведения, разпространяват тази/тези Оценка(и)/Рецензия(и) (изцяло или частично) и по друг начин да използват и/или вграждат това съдържание във всяка друга среда, медия или технология.
С настоящото Потребителите потвърждават, че PFDC, както и неговите филиали и LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE могат да превеждат и публикуват техните Оценки/Рецензии на настоящите и бъдещите си страници в социалните медии (без този списък да е изчерпателен): Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Snapchat и т.н.) и всяка чуждестранна версия на своя Уебсайт, включително уебсайтове на партньори/дистрибутори.
С настоящото Потребителите се информират, че такава публикация може да включва тяхното име (или псевдоними, както е препоръчано по-горе), използвани за публикуване на техните Оценка(и)/Рецензия(и). С настоящото Потребителите приемат, че техните Оценка(и)/Рецензия(и) могат да бъдат използвани във връзка с марката LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE и свързаните с нея лога на марката LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE и при условията, предвидени в настоящия параграф.

5.4. Контакт
За всякакви въпроси или коментари относно продуктите на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE или тяхната употреба, Потребителите могат да се свържат с LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE на следния адрес: cosmetovigilance.contactpf.bg@pierre-fabre.com

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVENE си запазва правото да предаде Вашето мнение на своя отдел за обслужване на клиенти, ако сметне това за подходящо.

 

ЧЛЕН 6 - ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

 6.1 ОТГОВОРНОСТ
 Използването на Уебсайта е отговорност единствено и изцяло на Потребителите. Потребителите се задължават да използват Уебсайта в съответствие с предназначението му.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE гарантира на Потребителите спокойното ползване на Уебсайта и по-специално гарантира, че Уебсайтът не нарушава права на интелектуална собственост, притежавани от трета страна, и че е оригинален. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE гарантира, че Уебсайтът е в съответствие с действащите френски законови разпоредби и приложимите отраслови стандарти за уебсайтове.
 
Потребителите се задължават да не внасят доброволно или дори неволно вируси, бъгове или файлове от какъвто и да е вид, нарушаващи функционирането на Уебсайта, като в такъв случай поемат цялата отговорност за тях.
В духа на уважение към всички, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE може да предприеме правни действия срещу недобросъвестни Потребители.
Потребителят декларира и гарантира, че е напълно наясно с характеристиките и ограниченията на интернет, и по-специално, че предаването на данни и информация в интернет се ползва само с относителна техническа надеждност, като те се разпространяват в разнородни мрежи с различни характеристики и технически възможности, които прекъсват достъпа или го правят невъзможен в определени моменти.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не може да бъде държана отговорна за каквито и да било щети, произтичащи от връзката с Уебсайта или използването на Уебсайта от Потребител.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не носи отговорност за грешки, пропуски, вируси или резултати, които могат да бъдат получени при неправилна употреба на Услугите, информацията и Уебсайта. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE е обвързана единствено с просто задължение за предоставяне на средства.
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE, управителите или служителите на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE/PFDC не носят отговорност:
- За всякакви щети, произтичащи от свързването, достъпа до или използването на Уебсайта; - Щети, произтичащи пряко или косвено от посещението на Уебсайта или от използването на Услугите, достъпни на него; - Преки или косвени щети, произтичащи от използването на Уебсайта, и по-специално всякакви оперативни, финансови или търговски загуби или загуба на Уебсайта или на данни в която и да е информационна система, дори ако LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE е наясно с възможността за такива щети.
 
При никакви обстоятелства LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не носи отговорност за загуба на информация/Услуги или щети, свързани с тази Услуга. Никаква информация или Услуга, предоставена от Уебсайта, не може да се тълкува като някакъв вид гаранция.
При спазване на приложимите законови или подзаконови разпоредби LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не носи отговорност за каквито и да било щети, по-специално, но не само, за загуба на печалби, клиенти, данни, нематериална собственост, които могат да възникнат в резултат на използването или невъзможността за използване на Уебсайта и по-общо за всяко събитие, свързано с Уебсайта и/или сайт на трета страна.
 
6.2. АКТУАЛИЗАЦИИ НА УЕБСАЙТА
LABORATORES DERMATOLOGIQUES AVENE се старае да поддържа достъпа до Уебсайта седем дни в седмицата и 24 часа в денонощието, но няма задължението да го прави. Поради това LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE може да прекъсне достъпа, особено по причини, свързани с поддръжката и модернизацията. LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE по никакъв начин не носи отговорност за тези прекъсвания и последствията, които могат да възникнат за Потребителя или за трета страна.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE си запазва правото да променя или изтрива Уебсайта без предизвестие и без каквато и да е отговорност. Изтриването или модифицирането на Уебсайта не може да оправдае по никакъв начин за Потребителите определена компенсация или разпределение на щети и интереси.
 
6.3. ГАРАНЦИИ
Потребителите потвърждават и изрично приемат, че:
• използват Уебсайта и Услугата на свой собствен риск. Услугата се предоставя на базата на услугата кавато е и е достъпна в зависимост от нейната наличност, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не предоставя никакви изрични или косвени гаранции относно качеството и съвместимостта на Услугата за конкретна употреба, както и относно ненарушаването на правилата за използване на Услугата от нейните Потребители (този списък не е изчерпателен).
 
• LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не гарантира, че Уебсайтът и/или Услугите ще отговорят на техните очаквания; че той/те ще бъдат непрекъснати, целесъобразни, сигурни или лишени от грешки; че резултатите, които могат да бъдат получени чрез използването на услугите, ще бъдат точни и надеждни; че качеството на всички Услуги, информация или други материали, получени от тях чрез Услугата, ще отговори на техните очаквания; че дефектите в използвания софтуер, ако има такива, ще бъдат отстранени.
 
• Всеки материал, изтеглен или получен по какъвто и да е друг начин при използването на Услугата, е на техен собствен риск. Потребителите носят пълна отговорност за всяка повреда на компютъра си или загуба на данни в резултат на изтеглянето на този материал.

 
ЧЛЕН 7 - ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Освен ако не е предвидено друго в настоящия документ, всички елементи, които се появяват на Уебсайта (включително, по-специално, текст, данни, бази данни, графики, лога, марки, имена, анимации, изображения, видеоклипове, звуци, софтуер и всички други елементи) (наричани по-долу "Елементи") са изключителна собственост на PFDC и LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE и/или на трети страни, които са предоставили лиценз, и попадат в обхвата на френското и международното законодателство за авторското право и, в по-широк смисъл, за интелектуалната собственост.
 
Тези Елементи са защитени от авторско право, авторски права, търговски марки, патенти, права върху бази данни, търговски тайни и/или всички други права на интелектуална собственост.
Запазени са всички права за възпроизвеждане, представяне и публична комуникация, включително визуални, фотографски, иконографски или други представяния. Възпроизвеждането на целия уебсайт или на част от него на какъвто и да е електронен носител е строго забранено без изричното разрешение на Директора на издателството.
 
Марките и логата, използвани на Уебсайта, са регистрирани и тяхното възпроизвеждане би представлявало нарушение. Всички права за използване са запазени. В съответствие с член L.122-4 от Кодекса за интелектуална собственост всяко представяне или възпроизвеждане, което не е изрично разрешено, изцяло или частично, и по какъвто и да е начин, ще бъде незаконно и ще представлява нарушение, наказуемо по силата на членове L. 335-2. и следващите от Кодекса за интелектуална собственост.
 
Потребителят няма право да продава, копира, отдава под наем, предлага на пазара, прехвърля, преотстъпва или по друг начин преотстъпва, модифицира, адаптира Уебсайта, да го слива изцяло или частично с друг софтуер, да го превежда, декомпилира, разглобява или създава софтуер или функции, получени от Уебсайта, без изричното писмено разрешение на директора на издателството. 
 
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE предоставя на Потребителя безплатен неизключителен непрехвърляем личен лиценз, ограничен до личното му ползване, за достъп, използване и разглеждане на Уебсайта и неговите Елементи. Това право се предоставя изключително за лична, частна и нетърговска употреба и при условие, че се запазят всички известия, свързани с възпроизвеждането и правата на интелектуална собственост, свързани с него. В този смисъл на Потребителя е забранено да копира и/или възпроизвежда всички или част от Елементите по какъвто и да е начин и на какъвто и да е съществуващ или бъдещ носител, да превежда Елементите на друг език и да ги адаптира.
 
Всяко друго използване на Елементите е строго забранено и представлява нарушение на разпоредбите на Кодекса за интелектуална собственост.

 
ЧЛЕН 8 - ЛИЧНИ ДАННИ

За повече информация относно ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ на Уебсайта, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE приканва Потребителите да се запознаят със следната информация: https://www.eau-thermale-avene.bg/politika-za-poveritelnost

 
ЧЛЕН 9 - ХИПЕРЛИНКОВЕ

Потребителят е информиран, че LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE може да предоставя връзки/линкове към уебсайтове и/или приложения, които принадлежат или не на Pierre Fabre Group. Тези уебсайтове и/или приложения са независими от Уебсайта.
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не редактира и не контролира източниците и съдържанието на тези уебсайтове или техните връзки към други уебсайтове и/или приложения.
Връзките към тези уебсайтове и/или приложения по никакъв начин не представляват одобрение, утвърждаване или придържане на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE към съдържанието на тези уебсайтове и/или приложения и още повече към използването им.
Следователно LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE не носи отговорност за съдържанието, продуктите, услугите, рекламите, бисквитките или други елементи на тези уебсайтове, както и за каквито и да било щети или загуби, доказани или предполагаеми, произтичащи или свързани с използването на тази информация, услуги или данни, налични на тези уебсайтове и/или приложения.
 
Хиперлинкове могат да се създават само с предварителното писмено разрешение на LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Всички искания за разрешение трябва да се изпращат на следния адрес: cosmetovigilance.contactpf.bg@pierre-fabre.com

 
ЧЛЕН 10 - ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

 За повече информация относно използването на бисквитки на Уебсайта, LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE приканва Потребителите да се запознаят с Таблицата за бисквитките, достъпна на адрес: https://www.eau-thermale-avene.bg/politika-za-poveritelnost

 

ЧЛЕН 11 - ОТКАЗ ОТ ПРАВА

Ако някоя от разпоредбите на ОУ е невалидна поради промяна в законодателството, подзаконовите актове или съдебно решение, това по никакъв начин не засяга валидността и спазването на останалите разпоредби на ОУ.
Ако някоя от страните не се позове на някоя от разпоредбите на ОУ, тя не може да претендира да се позове на същата разпоредба по-късно.

 

ЧЛЕН 12 - РАЗЛИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

Доколкото дадена разпоредба на ОУ би загубила своята валидност или ако тя съдържа празнота, въпросната разпоредба ще бъде заменена с най-близката до нея от гледна точка на правното тълкуване.
Потребителите декларират и потвърждават, че са прочели ОУ и че използването на уебсайта представлява пълно и безусловно приемане от тяхна страна на всички ОУ.
За всякакви въпроси, свързани с ОУ, или за всякакви въпроси или забележки относно Уебсайта или своя потребителски профил Потребителите могат да пишат на следния адрес: cosmetovigilance.contactpf.bg@pierre-fabre.com

 

ЧЛЕН 13 - ПРОМЕНИ В ОУ

ОУ могат да бъдат променяни по всяко време от LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES AVÈNE. Потребителите ще бъдат уведомени за тези промени. Всяко използване на Уебсайта след уведомяване за промяна ще означава приемане на ОУ. Приложимите ОУ ще бъдат тези, които са в сила на Уебсайта на датата на използването му от даден Потребител. Ако Потребителят не е съгласен с промените в ОУ, той се съгласява да не осъществява достъп до Уебсайта. 
В случай на превод на ОУ, валидна и приложима е само френската версия.

ЧЛЕН 14 - ПРИЛОЖИМО ПРАВО И СЪОТВЕТНИ СЪДИЛИЩА

ОУ са предмет на френското законодателство.
Всеки спор, възникнал във връзка с ОУ, ще бъде предмет на медиация преди предприемането на правни или арбитражни действия. При неуспех на медиацията спорът се отнася до съответния френски съд.

Обратно към началото