Ангажирани с опазването на околната среда и ресурсите на Avène-les-Bains
За природата

За природата

Ангажирани с опазването на околната среда и ресурсите на Avène-les-Bains

В сърцето на регионалния природен парк Горен Лангедок, в Южна Франция, в девствена природна среда, извира този дар на природата - Термалната вода Avène. Длъжни сме да разберем тази изключителна вода. Трябва също така да гарантираме нейната дълготрайност и чистота, за да може тя да продължи да бъде безопасна за лечение на чувствителна кожа и за опазване на околната среда.

av_instit-biodiversity-hdrvb 1202x460

 

Раждането и животът на Термалната вода Avène

Термалната вода Avène се появява на кръстопътя на средиземноморския, планинския и континенталния климат в Окситани, в Националния Природен Парк Горен Лангедок. Богатството на биологичното разнообразие и ниското ниво на човешка дейност създават защитна среда. От импувиума, естествена зона за събиране на дъждовна вода, започва спонтанен и благотворен процес: пътувайки оттук повече от 50 години, дълбоко в сърцето на Доломитите, Термалната вода Avène се появява, обогатена с полезни вещества, с постоянна температура, състав и дебит, в извора Сент-Одил. 

AV_instit-biodiversity-impluvium-hd 1202x460

 

Запазване на импувиума Avène-les-Bains

Импувиумът Avène-les-Bains обхваща 27 км². Оттук започва дългият път на дъждовната вода, която захранва резервоара с Термална вода Avène. Импувиумът Avène-les-Bains се отличава с богато биологично разнообразие и 76% от него са гори. Освен действията, които предприехме в термалния парк, за да го запазим, работим с местните , за да определим съвместно план за устойчиво управление на тази изключителна територия.

Открийте импувиума Avène

Открийте импувиума Avène

--

Родното място на термалната вода, импувиумът Avène, е в сърцето на защитена околна среда и биоразнообразие

Научете повече
Познаване и използване на Термална вода Avène

Познаване и използване на Термална вода Avène

--

Колкото по-добре я разбираме, толкова по-добре можем да я опазваме и използваме разумно.

Научете повече
av_instit-water-research-center-hdrvb

Центърът за изследване на водата 

Центърът за изследване на водата осигурява контрол и наблюдение на Термалната вода Avène, развива познанията за нейния произход и гарантира опазването на нейния импувиум. Хидротерапевтичния център Avène е единственият във Франция, който се възползва от опита на Център за изследване на водата. Центърът извършва средно 40 000 проверки годишно, за да гарантира качеството на термалната вода. Той е акредитиран от Cofrac в съответствие със стандарта ISO/IEC 17025 за дейностите си по физикохимично и микробиологично вземане на проби и анализ. Лабораторията по водите също така работи с местните участници за провеждане на проучвания и изследвания на и за територията и извършва дейности в подкрепа на устойчивото управление на ресурсите. Центърът за изследване на водата разпространява знания за водата и Термалната вода Avène чрез дейности за повишаване на осведомеността.

 

 

В сърцето на Avène-les-Bains

av_instit-hydrotherapy-center-avene2-hdrvb-square 473x473

Повече от 30 години в термалния обект имаме положителен принос към предизвикателствата на устойчивото развитие за опазване на околната среда и ресурсите на Avène-les-Bains. Разполагаме със завод за производство, сертифициран по ISO 14001, термален парк със статут на убежище от LPO (Лига за защита на птиците), устойчиво напояване и устойчиво управление на горите. Извършваме действия, за да намалим до минимум въздействието си върху околната среда, да участваме в икономическия и социалния живот на региона и да подобрим наследството и биоразнообразието на нашите обекти. 
 

Открийте какво правим в термалния обект

Устойчиви действия за опазване на Термалната вода Avène 

Те знаят колко е важно да се зачитат екосистемите, биоразнообразието, почвите и по-дълбоките слоеве на почвата, за да се поддържа баланса на Термалната вода Avène. Те се стараят да участват в решаването на екологични и социални въпроси и да действат по устойчив начин всеки ден. Открийте интервюто с експертите и с това какво правят те, за да опазят околната среда и ресурсите на Avène-les-Bains.

Съблюдаване на околната среда в Avène

Съблюдаване на околната среда в Avène

--

Нашите експерти по КСО(корпоративна социална отговорност), Северин Руле-Фурнемон и Сандрин Бесу Туя, представят действията ни в перспектива.

Научете повече
Вода, човек и дървета

Вода, човек и дървета

--

Никола Кремер, земеделски инженер в ONF, обяснява значението на горите за екосистемите на Avène-les-Bains и какво се прави, за да се полагат грижи за тях.

Научете повече
Обратно към началото