av_instit-impluvium-forest-hd 1638x722

Опазване на горите Водата, човека и... дърветата

20-gouttes_logo_eta le don d_apaiser_ft carre

Горският парк Avène съхранява мястото от десетилетия и допринася за качеството на термалната вода. От 2018 година поверяваме нашите 102 хектара гори на грижите на Националната служба по горите (Office National des Forêts), която е признат експерт в управлението на дърветата и горите. Интервю с Никола Кремер, земеделски инженер в ONF, който изследва всеки от нашите 11 залесени парцела.

Каква е ролята на гората за качеството на водата (термална и питейна)?

Тя играе жизненоважна роля. Първо, защото дърветата предпазват почвата от изсушаване и ерозия. Без тях дъждовната вода не би имала време да проникне в почвата и да достигне до подпочвените води. Тя или ще се изпари преди това, или ще се стича в реките. Второ, защото корените на дърветата са първият филтър в дългото превръщане на дъждовната вода в термална. И накрая, защото колкото по-стари са дърветата, толкова по-дълбоки са корените им и толкова повече се смесват със земята. Инфилтрираната вода може да стигне по-далеч и да поеме повече минерали и микроелементи.

Какво е специалното на горския парк в Хидротерапевтичния център Avène?

Това е много гъста гора, която може да изглежда непроходима. Има предимно букове и дъбове, но също така борове, тополи и няколко кестена. Тя е много стара, появява се на картите преди повече от 150 години. Това е важно, защото е синоним на богата подземна флора и фауна, на по-приспособима и по-балансирана екосистема. Тя е полезна за качеството на водата.

Гората в парка на Хидротерапевтичния център Avène е много стара. Това е важно, защото е синоним на по-приспособима и по-балансирана екосистема. Тя е полезна за качеството на водата.

Николас Кремер
Николас КремерЗемеделски инженер в ONF

Как съхранявате тази горска екосистема?

Тъй като рискът от пожари е основен фактор в региона през лятото, ние се грижим да почистваме краищата на рисковите зони, като например около сгради или оживени пътища. Глобалното затопляне започва да отслабва и боровете и кестените. Следователно, за да направим гората в района на Avène по-устойчива, трябва да адаптираме и разнообразим тези популации. Ще изсечем и някои дъбови горички, за да подобрим достъпа до ресурси на останалите дървета, като им осигурим повече пространство и по този начин ги укрепим. Това ще увеличи растежа на тревите, а с тях може би и на горските пасища1. Това би било възможност за стартиране на местна инициатива между различните партньори и за включване на повече участници в правилното управление на водните ресурси. 

1 Силвопасището се определя като комбинация, където на едно и също пространство, са: а) подобрени пасищни ресурси чрез запазване на благоприятното въздействие на дърветата върху храстите и животните и б) място в което гората е съхранена и се разраства чрез подобряване и пасищно поддържане на подраста

Обратно към началото