av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_1440x370

Защитен басейн Импувиумът Avène, в сърцето на естествена среда и защитено биоразнообразие

Импувиумът е географска зона, която допринася за водоснабдяването на дадена река.
Авен е обширна област, разположена в Нациоанлен природен парк Горен Лангедок, където дъждовната вода прониква в подпочвените води.

Всяка капка, която проникне в земята, ще захранва извора Авен след повече от 50 години подземно пътуване на дълбочина 1500 метра. За да се гарантира качеството на тази вода при източника, трябва да се защити заобикалящата я природна среда.
Поради това човешките дейности около импувиума са много ограничени и строго контролирани.

  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene2©studiochevojon_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit-thermal-park-hdrvb-square_368x460</span>
  • <span class="ezstring-field">av_instit_environnement_avene3©studiochevojon_368x460</span>

Уникален обект

av_instit_environnement_avene7©studiochevojon 473x590

 

Какво прави импувиума Авен толкова специален?

Това е мястото, откъдето започва пътуването на Термална вода Avène. Поради разположението си на кръстопътя между средиземноморския, планинския и континенталния климат в горната част на долината на река Орб, импувиумът Авен е наистина уникален.

Дъждовните води се вливат в басейна и поемат на дълъг път през подземните му дълбини. С напредването на времето тя се затопля и се обогатява с биологични и минерални елементи, които осигуряват нейните успокояващи, противовъзпалителни и омекотяващи свойства.

Повърхност и дълбочина на импувиума

Басейнът е с площ 27 км2. Релефът е силно изразен между Хидротерапевтичния център Avène на височина 340 м и най-високите върхове на 1022 м.

Въпреки че годишно падат средно 1200 милиметра дъжд, само част от тази вода прониква дълбоко в земята, за да се роди по-късно Термалната вода Avène.

Другата част остава на малка дълбочина и захранва водоснабдителните басейни в района.

Всички наши дейности се извършват с респект към биоразнообразието.

Северин Руле-ФурнемонРъководител на CSR( Корпоративна социална отговорност) отдел и устойчиво развитие в групата Pierre Fabre

Зелен обект

Регионалните природни паркове имат модел на развитие, основаващ се на укрепването и опазването на природното наследство, считано за богато и деликатно. По този начин импувиумът Авен се ползва от мерките за опазване на флората и фауната, водите и почвата в регионалния природен парк Горен Лангедок.

76% от парка се състои от гори със смесени широколистни (дъб, бук, кестен) и иглолистни (бор и дугласка ела) дървета.

Земеделската земя представлява 22% от площта и се използва главно за пасища и фуражни култури.

av_instit-biodiversity-impluvium-hdrvb-square_600x600
av_instit-biodiversity-hdrvb-square_472x580

Гори за защита на подземните води

Дърветата, които заобикалят басейна на Авен, поддържат влажността на почвата и са от съществено значение за запазване на целостта на водните ресурси.

Ето защо от 2018 година търсим експертния опит и препоръките на Националната служба по горите (ONF), за да ни помогне да осигурим устойчивото управление на горския парк.

За да се запази биоразнообразието и животинските видове, които живеят там, обектът Avène-les-Bains е одобрен като убежище на LPO от Ligue de Protection des Oiseaux (Лига за защита на птиците).

av_instit-water-research-center-hdrvb-square_600x600
AV_Institutional_Instagram_Post_Quarter3-2018_Water Laboratory_High-resolution_4_600x600

Ролята на Центъра за изследване на водата

Центърът за изследване на водата гарантира качеството на Термалната вода Avène и запазването на нейния извор.

Този изследователски център изпълнява и функцията за наблюдение, анализ и информация за Термалната вода Avène и нейния басейн.

Опазването на извора и на импувиума Авен означава дейност на самия извор, върху формацията на водата, върху почвите, горите и водните ресурси в района.

API'A, Асоциация за опазване на водния импувий на Авен

Повече от 30 години качеството и ползите от Термалната вода Avène са наша основна грижа. Защитата на околната среда и биоразнообразието, в които се ражда и живее този уникален ресурс, е от съществено значение. Създадена на 22 март 2021 година по наша инициатива, заедно с кметството на Авен, API'A има за цел да допринесе за опазването на импувиума, заедно със заинтересованите страни на територията. За да направим това и да определим проекта и работата, извършвана от асоциацията, ние ги включихме на всеки етап от планирането.

av_instit_environnement_avene8©studiochevojon 473x473
av_instit_environnement_avene6©studiochevojon 473x473

Работата на Асоциацията API'A

API'A ще улесни местните инициативи за опазване на водните ресурси на Импувиума. Асоциацията ще осъществява дейности по опазване на околната среда и повишаване на осведомеността, особено в областта на устойчивото управление на горите, отговорното земеделие и опазването на местното биологично разнообразие. Първата работа, извършена от асоциацията, ще бъде индивидуална диагностика на 10 доброволни горски имота в района, за да се определят областите на подобрение за устойчивото управление на тези парцели; оптимизиране на рециклирането на селскостопанските пластмасови отпадъци и финансиране на оборудване за подобряване на управлението на селскостопанските отпадъчни води.

Обратно към началото