Осигуряване на безопасни продукти
Безопасност на продуктите Eau Thermale Avène

Безопасност на продуктите Eau Thermale Avène

Осигуряване на безопасни продукти

За Eau Thermale Avène вашата безопасност е на първо място. Вашето доверие, основано на увереността, че всички наши продукти са безопасни, е от решаващо значение. Оценката на безопасността на нашите продукти започва с оценка на съставките, формулата и опаковката. Затова всеки от нашите продукти се лансира на пазара с гаранция, че е безопасен при нормални условия на употреба. След това осигуряваме непрекъснат контрол на тяхната безопасност чрез нашия отдел за качество на козметичните продукти .

Оценяване на нашите съставки

Използваме само съставки, които са били внимателно оценени от нашите научни експерти, лекари и токсиколози, ръководейки се от разпоредбите на ЕС за козметиката. За тази цел за всяка съставка се оценява набор от критерии, т.е. естеството на съставката, концентрацията на съставката в продукта, който влиза в контакт с кожата, времето за контакт, което зависи от вида на продукта (с или без изплакване), категорията на продукта (лице, тяло) и следователно повърхността на излагане, таргетната група, като се обръща специално внимание на „чувствителните“ групи от потребителите, а именно бебетата, и опаковката, която ще се използва, заедно с начина на нанасяне.

Оценка на нашите продукти

 За да потвърдим ефективността на нашите продукти по отношение на очакваните цели (хидратация, премахване на грима, придаване на блясък и т.н.) и за да гарантираме, че те се с висока толерантност, в допълнение към оценката на съставките, провеждаме клинични проучвания. В зависимост от това как се прилага и използва продуктът, ние дефинирамеклинични проучвания, включващи специфична последователност от различни тестове. Ако при някой от определените тестове продуктът  не отговаря на очакванията, той ще бъде преработен, за да отговори на изискванията, или просто ще бъде преустановена работа с него. Нашият приоритет и изискването на нормативната уредба е да ви предоставим безопасни продукти с гарантирана безвредност (с други думи, нетоксичност) при нормални условия на употреба.
 

PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -35-  577x614
PF_RESEARCH_VIGOULET_HD_2016 -32- 473x473

Непрекъснат мониторинг на безопасността на продуктите

Избрахме да разполагаме със собствен отдел по козметична безопасност (козметовижиланс) в нашите лаборатории, за да гарантираме безопасността на потребителите при използването на нашите продукти след пускането им на пазара във всички страни, в които се продават. Тази международна организация също разчита на външна и независима експертиза. Тази мрежа от експерти следи и постоянно преоценява безопасността на продуктите Eau Thermale Avène: следвайки строги и признати методики, тя събира, валидира и анализира потенциалните нежелани ефекти, свързани с употребата на нашите продукти, и предлага всички елементи, които могат да подобрят продукта.

Основни цифри

Основни цифри

Тези данни съответстват на тестовете, проведени преди лансиране на пазара на стерилен козметичен продукт, предназначен за бебета със склонна към атопия кожа.

Проведени са 21 теста за оценка на безопасност, извършени за всяка съставка, за формулата и за опаковката.

Проведени са 21 теста за оценка на безопасност, извършени за всяка съставка, за формулата и за опаковката.

Проведени са 5 in vitro проучвания и 2 върху реконструиран епидермис.

Проведени са 5 in vitro проучвания и 2 върху реконструиран епидермис.

284 е броят на „здравите“ доброволци в 5 клинични проучвания, 89 е броят на „таргетните“ доброволци в 2 клинични проучвания, проведени под дерматологичен контрол.

284 е броят на „здравите“ доброволци в 5 клинични проучвания, 89 е броят на „таргетните“ доброволци в 2 клинични проучвания, проведени под дерматологичен контрол.

183 е броят на изследванията в областта на микробиологията, физикохимията, съвместимост и стабилност.

183 е броят на изследванията в областта на микробиологията, физикохимията, съвместимост и стабилност.

Обратно към началото