Синя светлина

Слънце

Какво представлява синята светлина?

Синята светлина е светлина, която се излъчва основно от слънцето, но също и от изкуствени източници със светодиоди или компактни флуоресцентни лампи, като например компютърни екрани, смартфони и др. В "дъговия" спектър на видимата светлина синята светлина се разделя на два много различни вида излъчване.
 

 

"Синьо-тюркоазена" светлина

"Синьо-тюркоазената" светлина е призната за жизненоважна за функционирането на организма. Този вид светлина регулира циркадните ни цикли: допринася за това кога се събуждаме, заспиваме и за общото ни благосъстояние.

"Синьо-виолетова" светлина 

"Синьо-виолетовата" светлина е диапазонът от видимия спектър, съдържащ най-много енергия, откъдето идва и наименованието HEV (High Energy Visible Light), което е вредно за организма: ускорява стареенето на клетките ни и трябва да се предпазваме от него. 

Синя светлина: каква е разликата между слънцето и екраните?

Синята светлина от екраните не може да се сравнява с интензивността на слънчевата светлина, въпреки че този тип светлина става все по-разпространен в ежедневието ни: излагаме се на нея по-рано и по-дълго. Интензитетът на слънчевата светлина е 1000 пъти по-голям от този на екраните и би трябвало да прекарате цели 64 дни пред цифровия си таблет, за да получите еквивалента на излагане на слънце за един час. Друга разлика е, че на открито кожата е пряко изложена на слънцето, докато окото възприема само отразената от него светлина.

1. Сравнение по данни от fluxometer.com
Интензитет на светлината за iPhone X : Синя светлина (претеглена мощност): 8.14 µW/cm2/ 1h доза = 0,0293 J/cm2
Интензитет на светлината за iPad4 : Синя светлина (претеглена мощност): 5.45 µW/cm2/ 1h доза: 0.0196 J/cm2
Капка изворна вода

Въздействието на синята светлина

Синята високоенергийна видима светлина е открит нов враг на кожата, който може би е още по-вреден от UVA и UVB. Тези вредни лъчи проникват още по-дълбоко в слоевете на кожата и достигат до хиподермата. Със своята интензивна енергия, която дава името ѝ, синята светлина атакува всички клетъчни съставки: липиди, протеини и ДНК. Само тези лъчи увреждат кожните клетки за един час излагане на слънце². Вредите се измерват в дългосрочен план, поради което от гледна точка на общественото здраве е абсолютно необходимо да се предпазвате от възможно най-ранна възраст и през целия живот. Но това не е единственото въздействие на синята светлина върху организма. Други проучвания показват, че тази синьо-виолетова светлина води до образуването на токсични реактивни кислородни видове, които засягат всички съставки на кожните клетки: липиди, протеини и ДНК.

 

²Еквивалентно на 1 час излагане на слънце в нашите географски ширини през лятото. Journal of Investigative Dermatology (2010) 130, 259 - 269; doi : 10.1038/jid.2009.194; публикувано онлайн на 13 август 2009 г.)
av_solaires_schema_lumiere-bleue_spectre_16x9

Ето защо е разумно да се предположи, че в дългосрочен план и особено с напредването на възрастта, когато се разрушават защитните механизми на клетките, излагането на кожата на високоенергийна светлина може да има вредно въздействие, което засилва процеса на стареене и дори има ракови механизми. Освен това синята светлина въздейства върху гена на пигментацията и стимулира активността на меланоцитите. Това влошава някои дерматози, свързани с функционирането на меланина, като например маска на бременността или следвъзпалителна хиперпигментация. Поради това синята светлина може да има още по-опустошително въздействие от UVA, особено върху по-тъмната кожа. 

av_solaires_schema_lumiere-bleue_effets_nefastes_16x9
1. Окисление на клетките: повишен риск от мутации в ключови гени. ПРОМЯНА НА ДНК 

ПРИЯТЕЛСКИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

Дерматологичното решение срещу синята светлина

Иновация на Eau Thermale Avène срещу синята светлина: новият слънчев филтър TriAsorb™

За да се борят с въздействието на синята светлина върху кожата, лабораториите Eau Thermale Avène разработиха нова революционна технология: филтърът TriAsorb, вдъхновен от естествената фотозащитна сила на меланина.
 

Филтърът TriAsorb™ позволява на фоторецепторите да работят с тюркоазено синята част на светлината, точно както действа меланинът, така че да не се намесва във физиологията на тялото.

ПРИЯТЕЛСКИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ

Как работи на практика?

Меланинът, който е функция на фототипа на всеки човек, отговаря за естественото осигуряване на правилната фотозащита на кожата. Той предпазва от острите въздействия на слънчевите лъчи в ежедневието - като слънчево изгаряне - но също така и от дългосрочните ефекти, като фотостареене и рак на кожата. Той също така предпазва от синя високоенергийна видима светлина. Вдъхновен от тази уникална функция, TriAsorB™ осигурява на кожата много широка и ефективна фотозащита и отразява вредната част от слънчевия спектър, която включва UVB, къси UVA, дълги UVA, но също и синя високоенергийна видима светлина.
 

Капка изворна вода

Формула, която отговаря на двойния ангажимент на Avène да се отнася с респект към кожата и околната среда
 

Новият филтър TriAsorB™ напълно отговаря на подхода за съзнателна грижа на Pierre Fabre Dermo-Cosmetics. Полезен, добре обмислен и етичен, той има за цел да формулира активни съставки, които са все по-щадящи за кожата и околната среда. 
 

Безопасна формула 

Новият филтър TriAsorB™ представлява органична молекула, която е разпределена във формулата. Техниката, използвана за добавяне на филтъра, гарантира неговата безопасност. Благодарение на TriAsorB™ успяхме да намалим концентрацията на филтрите в новия Intense Protect 50+ с около 10 %, като същевременно запазихме високото качество на защитата.

След четири години работа и 30 проведени токсикологични изследвания се доказа безопасността на филтъра. Ултрабезопасният филтър TriAsorB™ остава на повърхността на кожата, независимо дали тя е здрава или жадна.

3 теста показват, че филтърът предпазва клетъчната ДНК от увреждане, дължащо се на UV стрес.4

3. Локално приложение (5 mg.cm-2) Измерванита се извършват върху експланти от човешка кожа.
Използвани са 3 модела: Здрава кожа/ Здрава и облъчена кожа/ Увредена и облъчена кожа
4. Локално приложение (2 mg.cm-2) Измерванията се извършват върху реконструиран епидермис - фоликуларни модели. Стрес: остра експозиция на UV лъчи. Количествено определяне на увреждането на ДНК (чрез LC/MS анализ (течна хроматография/масова спектрометрия))
 
av_solaires_engagement-formulation_microscope_1x1
av_solaires_engagement_phytoplancton-zooplancton_1x1 1620x1620

Уважение към околната среда

Лабораториите Eau Thermale Avène продължават да прилагат отговорния си подход към околната среда и ангажимента си да ограничат въздействието на слънчевите филтри върху океаните. Новият филтър TriAsorB™ е преминал многобройни тестове в експериментални условия, които са доказали, че той не е токсичен за 3 ключови вида от морското биоразнообразие: един вид корал, един вид фитопланктон и един вид зоопланктон.

 

СЛЪНЦЕЗАЩИТА

СЛЪНЦЕЗАЩИТА

Intense Protect Ултра водоустойчив флуид SPF 50 + Много висока слънцезащита

  • Ултраширокоспектърен слънцезащитен продукт, който отговаря на най-високите стандарти за грижа за кожата, с минимум въздействие върху околната среда.
  • 95,3% намалява ДНК уврежданията, причинени от синя светлина¹ 

¹In vitro тест. Локално приложение (2 mg.cm-2) Измервания проведени върху реконструиран епидермис. Стрес: симулирано излагане на синя светлина. Количествено определяне на окислителното увреждане на ДНК чрез имунохистохимичен анализ.

Разгледайте повече
СЛЪНЦЕЗАЩИТА
Обратно към началото