Нашият ангажимент за превенция на рака

Съдържание

Нашият ангажимент за превенция на рака

av_solaires_cancer-peau_engagement_european skin-cancer-foundation_1x1 473x473

Ракът на кожата: истински проблем за общественото здраве

Прекомерното излагане на слънце още от детството е добре известна причина за увеличаването на разпространението на рака на кожата - меланом или карцином. Ето защо обучението по фотозащита от ранна възраст е изключително важно. Лабораториите Eau Thermale Avène са предвидили тези изисквания благодарение на дългогодишната си заангажираност в тази област и опита си в областта на слънцезащитата. Доказано е, че серията слънцезащитни продукти на Avene осигурява безопасна защита от слънцето и помага за предотвратяване на уврежданията от слънцето.

 

Защита на кожата от слънцето

Нашето партньорство с Европейската фондация за борба с рака на кожата

Европейската фондация за борба с рака на кожата е сдружение, създадено през 2008 г. от професор Стокфлет, което има за цел да обучава и образова дерматолози в областта на немеланомния рак на кожата и да повишава осведомеността, да информира и да го предотвратява чрез програми за учители, родители и ученици. От 2013 г. насам Eau Thermale Avène е ангажирана в изключително и дългосрочно партньорство с Европейската фондация за борба с рака на кожата и подкрепя нейните действия в борбата с рака на кожата, основани на две основни направления:

Превенция Чрез образователни мисии в училища и детски градини образователните инструменти и информационни брошури на SunPass предупреждават обществеността за вредното въздействие на слънцето и за добрите навици, които трябва да се възприемат от ранна възраст.

Обучение Чрез обучение на лекари и дерматолози в областта на скрининга, диагностиката и лечението на рака на кожата с подкрепата на всички европейски филиали на Eau Thermale Avène.

Партньорство на Eau Thermale Avène с Евромеланома

Eau Thermale Avène спонсорира и Euromelanoma - асоциация, която има за цел да популяризира и споделя информация за превенцията, ранната диагностика и лечението на рака на кожата. От създаването си през 1999 г. в Белгия, Евромеланома се разраства до мащаб с който вече работи в не по-малко от 39 държави. Асоциацията се ръководи от мрежа от европейски дерматолози, председателствана от Вероника Дел Мармол. Всички нейни инициативи са насочени към три ключови аудитории: широката общественост, научната общност и европейските и националните политици.

  • Чрез уебсайта на Евромеланома и ежегодната кампания за повишаване на обществената осведоменост, Евромеланома популяризира разбирането на рака на кожата, неговата превенция, ранно откриване и лечение. Кулминацията на тази дейност са обществените прегледи в рамките на ежегодния ден за скрининг на меланома. Досега над 600 000 души са преминали безплатни кожни тестове.
  • За дерматолозите и по-широката здравна общност Евромеланома редовно споделя знания и най-добри практики чрез научни публикации, за да подобри грижите за пациентите с рак на кожата.
  • За правителствата Евромеланома организира специални събития, за да гарантира, че лечението на рака на кожата е напълно признато и подкрепено в здравните системи и политики. 

Eau Thermale Avène участва в разработването на годишните кампании на Евромеланома и насърчава филиалите да участват, за да създадат здравословна конкуренция между страните и да споделят местни инициативи. В България през 2019 г. например, филиалът на ETA и Евромеланома проведоха кампания за повишаване на осведомеността за рака на кожата със студенти по фармация по улиците на Варна. Инициативата беше широко отразена в местната преса. 

 

Обратно към началото